دانلود پرسشنامه 16 عاملی کتل

16PF_measuresپرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل

یک پرسشنامه با قابلیت نمره گذاری عینی است که برمبنای پژوهش های بنیادی در روان شناسی جهت فراهم آوردن کامل ترین پوشش شخصیت ممکن دریک زمان کوتاه آزمون کردن است. این پرسشنامه درمطالعات بسیار زیادی جهت ارزیابی و بررسی ویژگی های شخصیتی به کار گرفته شده است. ( ماهلر 1975 ، تی سنگ 1973 ، شالمن وکارپنتر 1982 ، سربان و کاتر 1975 ، ابر1975 ، راس 1971 ، ترابیاس 1973 ، هاریس و بودن 1978 ، اسپرسون 1991 و1992 ، به نقل از عبادی، 1386 ) .

پی اف 16 به زبانهای مختلفی ترجمه شده است ومطالعات بین فرهنگی در اروپای شرقی خاورمیانه ، استرالیا و کانادا صورت گرفته و پژوهش های مختلف روایی آزمون را نشان داده است (عبادی ، 1382 ) .

کتل این پرسشنامه را با استفاده از فهرست صفات شخصیت که توسط آلپورت و اودبرت (1936 ) ازادبیات روان شناسی و روان پزشکی تدوین شده بود و شامل 4505 صفت بود تدوین کرد که درمرحله اول این صفات را به 171 رگه محدود کرد و نهایتا پس ازمحاسبه همبستگی متقابل این رگه ها و با استفاده ازروش تحلیل عاملی آنها را به 36 بعد تقلیل داد. کتل (1975 ) نهایتا پس از تحلیل عاملی مجدد 16 عامل متمایز را تبین کرد و به عنوان پرسشنامه 16 عاملی کتل مطرح ساخت.

وی برای هر یک از عوامل دو نام در نظر گرفته(به صورت صفات متضاد)، یکی برای نمره بالا و دیگری برای نمره پایین:
1 ـ کم حرف، غیر اجتماعی، کناره جو – اجتماعی، اهل معاشرت.
2 ـ کم هوش ـ باهوش.
3 ـ احساساتی ـ باثبات(از نظرهیجانی).
4 ـ سلطه‌پذیر ـ سلطه‌گر.
5 ـ جدی ـ بی‌خیال و سرخوش.
6 ـمصلحت‌گرا(ضعف فرامن) ـ اصولی و با وجدان.
7 ـ ترسو ـ جسور.
8 ـ کله شق ـحساس.
9 ـ زود باور ـ شکاک.
10 ـ اهل عمل ـ خیال‌پرداز.
11 ـ رک ـملاحظه‌کار.
12 ـ مطمئن به خود ـ بیمناک و نگران.
13 ـ محافظه‌کار ـ خطرکننده.
14 ـ متکی به دیگران ـ خود بسنده.
15 ـ ناخویشتن‌دار ـ خویشتن‌دار.
16 ـ آرمیده ـ مضطرب.
امروزه از این تست در گزینش کارکنان و مشاوره پیش از ازدواج استفاده می شود.

برای دانلود پرسشنامه بر روی تصویر بالا کلیک کنید.

 

پرسشنامه رضایت زناشویی (فرم کوتاه 35 سوالی)

برای دانلود پرسشنامه رضایت زناشویی فرم کوتا ه 35 سوالی بر روی تصویر زیر کلیک کنید

پرسشنامه

این پرسشنامه توسط فورز و اولسون، در سال ۱۹۸۹طراحی شده که به منظور ارزیابی زمینه های بالقوه مشکل زا یا شناسایی زمینه های قدرت و پربارسازی روابط زناشویی به کار می رود. نسخه اصلی ازمون دارای ۱۱۵ سوال دارد که شامل ۱۲خرده مقیاس است. اما آقای السون در سال 2006فرم کوتاهی از این پرسشنامه را تهیه کرد که دارای 35 سوال بود و سپس در سال 1389 توسط آسوده و همکاران زیر نظر پروفسور السون به فارسی ترجمه شد. شما می توانید نسخه اصلی این پرسشنامه رو همراه با تفسیر رایگان با حفظ حقوق مولف دانلود کنید

برای دانلود پرسشنامه بر روی تصویر بالا کلیک کنید.

1 2