استقلال عاطفی

خود متمایز سازیهر نوزاد از بدو تولد تا مدتها تمایز خود را با جهان احساس نمی کند. یعنی جدایی خود را با اشیا و اطرافیان درک نمی کند. به عبارتی دیگر احساس وحدتی نا آگاهانه با جهان دارد و کترت را درک نمی کند.
مفهوم خود ” متمایز سازی” را اولین بار “موری بون” ارائه کرد و آن را جدایی تفکر از احساس، بلوغ عاطفی و استقلال عاطفی دانست.
“یویایون” هم بعدها تعریف این مفهوم را اینچنین بیان کرد: تمایز یافتگی حاصل فرآیند یادگیری در جریان زندگی است و احساس نیاز به برقراری تعادل مناسبی بین اهداف و ارزشهای شخصی است هنگامی که با گروه مشارکت دارد
به بیان ساده خود متمایزسازی تفکیک عقل از هیجان و تفکیک خودمان از جمعی است که به آن تعلق داریم.
از جمله خصوصیات افراد تمایز یافته  عدم آسیب پذیری عقاید، خویشتن مستحکم،مسئولیت پذیری، توانایی ارزش گذاری به قضاوت شخصی،مهارت برقراری ارتباطات کارآمد،توانایی ایجاد تماس عاطفی و…است و از فواید آن بالا رفتن عزت نفس و سلامت جسم و روان است.
بون نظريه ي خويش را درباره ي نيرهايي كه در درون خانواده جاي دارند و در پي وحدت و با هم بودن يا بر عكس فرديت هستند ساخته است. به نظر بوون، درجه ي ظهور و تفكيك خويشتن در هر فرد، بيانگر ميزان توانايي او براي تمييز فرايند عقلي از فرايند احساسي است كه وي تجربه مي كند. يعني درجه ي توانايي فرد براي اجتناب از تبعيت خودكار رفتار از احساسات، بيانگر ميزان تفكيك خويشتن است.

خود متمايز سازي در واقع رسيدن به درجه اي از بلوغ عاطفي مي باشد، البته انتخاب و پاسخ دهي به صورت متفاوت جرات مي خواهد، زيرا فرد خطر خشم يا طرد اعضاي خانواده را مي پذيرد. فردي كه مي خواهد خود را متمايز كند، موضوع من را انتخاب مي كند (مستقل بودن ) تا اين موارد را انتقال بدهد، اين چيزي است كه من فكر مي كنم، اين عقيده ي من است، اين كاري است كه من انجام خواهم داد.

افرادي كه به تمايز يافتگي كافي مي رسند، به احتمال زياد در رسيدن به تشخيص هويت موفق تر عمل مي كنند. از ويزگي هاي افرادي كه به تشخيص هويت رسيده اند مي توان به مواردي مانند: آگاهي از نيازها و توانايي ها و حقوق شخصي، شناخت ارزش ها و استعدادهاي خود، داشتن اعتماد به نفس بالا و قدرت تصميم گيري قوي اشاره كرد كه اين صفات در فرايند بلوغ حرفه اي نقش اساسي دارند.

بازدید کننگان، دوستان و همکاران عزیزم
برای من بسی مایه خرسندی است که در تکمیل پرسش نامه پژوهشی از نظرات شما عزیز استفاده می کنم. باشد که این فداکاری شما محصول پژوهشی ارزنده ای برای کشور عزیزمان به ارمغان بیاورد.
در حدود 5 دقیقه برای تکمیل این پرسش نامه نیاز هست از اینکه زمان ارزشمند خود را صرف تکمیل این پرسش نامه می کنید بسیار متشکرم.
این پرسشنامه 20 سوالی به صورت اینترنتی می باشد. ضمنا اطلاعات شما کاملا محرمانه می ماند.

برای اجرای پرسشنامه کلیک کنید

دانلود پرسشنامه 16 عاملی کتل

16PF_measuresپرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل

یک پرسشنامه با قابلیت نمره گذاری عینی است که برمبنای پژوهش های بنیادی در روان شناسی جهت فراهم آوردن کامل ترین پوشش شخصیت ممکن دریک زمان کوتاه آزمون کردن است. این پرسشنامه درمطالعات بسیار زیادی جهت ارزیابی و بررسی ویژگی های شخصیتی به کار گرفته شده است. ( ماهلر 1975 ، تی سنگ 1973 ، شالمن وکارپنتر 1982 ، سربان و کاتر 1975 ، ابر1975 ، راس 1971 ، ترابیاس 1973 ، هاریس و بودن 1978 ، اسپرسون 1991 و1992 ، به نقل از عبادی، 1386 ) .

پی اف 16 به زبانهای مختلفی ترجمه شده است ومطالعات بین فرهنگی در اروپای شرقی خاورمیانه ، استرالیا و کانادا صورت گرفته و پژوهش های مختلف روایی آزمون را نشان داده است (عبادی ، 1382 ) .

کتل این پرسشنامه را با استفاده از فهرست صفات شخصیت که توسط آلپورت و اودبرت (1936 ) ازادبیات روان شناسی و روان پزشکی تدوین شده بود و شامل 4505 صفت بود تدوین کرد که درمرحله اول این صفات را به 171 رگه محدود کرد و نهایتا پس ازمحاسبه همبستگی متقابل این رگه ها و با استفاده ازروش تحلیل عاملی آنها را به 36 بعد تقلیل داد. کتل (1975 ) نهایتا پس از تحلیل عاملی مجدد 16 عامل متمایز را تبین کرد و به عنوان پرسشنامه 16 عاملی کتل مطرح ساخت.

وی برای هر یک از عوامل دو نام در نظر گرفته(به صورت صفات متضاد)، یکی برای نمره بالا و دیگری برای نمره پایین:
1 ـ کم حرف، غیر اجتماعی، کناره جو – اجتماعی، اهل معاشرت.
2 ـ کم هوش ـ باهوش.
3 ـ احساساتی ـ باثبات(از نظرهیجانی).
4 ـ سلطه‌پذیر ـ سلطه‌گر.
5 ـ جدی ـ بی‌خیال و سرخوش.
6 ـمصلحت‌گرا(ضعف فرامن) ـ اصولی و با وجدان.
7 ـ ترسو ـ جسور.
8 ـ کله شق ـحساس.
9 ـ زود باور ـ شکاک.
10 ـ اهل عمل ـ خیال‌پرداز.
11 ـ رک ـملاحظه‌کار.
12 ـ مطمئن به خود ـ بیمناک و نگران.
13 ـ محافظه‌کار ـ خطرکننده.
14 ـ متکی به دیگران ـ خود بسنده.
15 ـ ناخویشتن‌دار ـ خویشتن‌دار.
16 ـ آرمیده ـ مضطرب.
امروزه از این تست در گزینش کارکنان و مشاوره پیش از ازدواج استفاده می شود.

برای دانلود پرسشنامه بر روی تصویر بالا کلیک کنید.

 

پرسشنامه رضایت زناشویی (فرم کوتاه 35 سوالی)

برای دانلود پرسشنامه رضایت زناشویی فرم کوتا ه 35 سوالی بر روی تصویر زیر کلیک کنید

پرسشنامه

این پرسشنامه توسط فورز و اولسون، در سال ۱۹۸۹طراحی شده که به منظور ارزیابی زمینه های بالقوه مشکل زا یا شناسایی زمینه های قدرت و پربارسازی روابط زناشویی به کار می رود. نسخه اصلی ازمون دارای ۱۱۵ سوال دارد که شامل ۱۲خرده مقیاس است. اما آقای السون در سال 2006فرم کوتاهی از این پرسشنامه را تهیه کرد که دارای 35 سوال بود و سپس در سال 1389 توسط آسوده و همکاران زیر نظر پروفسور السون به فارسی ترجمه شد. شما می توانید نسخه اصلی این پرسشنامه رو همراه با تفسیر رایگان با حفظ حقوق مولف دانلود کنید

برای دانلود پرسشنامه بر روی تصویر بالا کلیک کنید.