سبك هاي فرزند پروري از نظر گاتمن

شيوه هاي فرزند پروري شامل رفتارهاي مختلف والدين با فرزندان مي باشد، يكي از اين رفتارها طرز برخورد والدين با احساسات فرزندانشان است. گاتمن (2004) در ارتباط با سبك هاي مختلف فرزند پروري مرتبط با هيجانات ، پژوهش هايي را انجام داده و ماحصل آن را چهار شيوه ي مختلف برخورد با هيجانات مشخص كرده است كه عبارتند از:

اداره كننده ي هيجانات: اين والدين با احساسات فرزندان خود درگير مي شوند و هنگامي كه فرزندانشان هيجانات خود را بروز مي دهند توجه كاملي به اين هيجانات دارند، مخصوصا به هيجانات خشم و غمگين بودن. آنها هيجانات فرزندان خود را قبول مي كنند و از ابراز هيجانات توسط فرزندانشان به عنوان فرصتي جهت نزديك شدن و صميميت بيشتر با آنها استفاده مي كنند..
والدين منفصل كننده ي هيجانات: اين والدين هيجانات منفي فرزندانشان را در نظر نمي گيرند. آنها طوري با هيجانات فرزندانشان برخورد مي كنند مثل اينكه اصلا هيجاني بيان نشده و براي آنها مهم نيست و مي خواهند هيجانات منفي هر چه سريعتر از بين برود. آنها زماني كه با هيجانات بچه ها مواجه مي شوند، احساس خستگي و دلزدگي مي كنند و نمي دانند كه چه كار مي خواهند بكنند.

والدين تقبيح گر : اين والدين نسبت به ابراز هيجانات فوق العاده انتقاد گر هستند. اين والدين نسبت به والدين سبك قبلي منفي تر هستند، محدوديت هايي براي ابراز هيجانات فرزندانشان وضع مي كنند و اگر فرزند خود هيجان منفي نشان داد او را توبيخ مي كنند چون معتقدند بچه هايي كه هيجانات منفي خود را بروز مي دهند هدفشان تحت نفوذ در آوردن والدين است.
والدين سردرگم : اين والدين به هيجانات فرزندانشان توجه مي كنند و با آنها همدلي مي كنند ولي قادر نيستند شيوه ي درست ابراز هيجانات را به فرزندان خود يا بدهند.آنها پذيرفته اند كه ابراز هيجانات يك وسيله مفيد جهت رشد است ولي زماني كه با هيجانات منفي روبرو مي شوند دچار دستپاچگي شده و نمي دانند كه چگونه با اين هيجانات برخورد كنند.
گاتمن اعتقاد دارد كه سه سبك آخر فرزند پروري به كودكان ضرر مي رساند و به عبارتي سبك هاي ناسالمي هستند. بچه هايي كه والدين آنها در سبك منفصل كننده ي هيجانات قرار دارند، احساس مي كنند كه تمام هيجانات آنها نا مناسب است و در نظم دهي به هيجانات خود با مشكل مواجه مي شوند و همچنين احساس مي كنند كه اگر هيجانات منفي را ابراز كنند اتفاقات بدي براي آنها رخ مي دهد.

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *