درباره من

 

نام ونام خانوادگی:   محمدحسین آسوده                    

تحصیلات:      

دانشجوی دکتری                                   

 آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

مدرک کارشناسی: مشاوره و راهنمایی

عضویت ها:

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران با شماره عضویت ۶۵۶۱
عضو پیوسته انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
عضو پیوسته انجمن مشاوره ایران با شماره عضویت 2067

 

دورههایآموزشیمربوط               (برگزیده ای از دوره های آموزشی)

دوره آموزشی آشنایی با فن آوری رایانه، سازمان فنی و حرفه ای کشور

کارگاهآموزشیعشق وازدواج؛دکترشکوه نوابی نژاد

كارگاه آموزشيآموزش هاي پيش ازازدواج

كارگاه آموزشياجتماع محور،

کارگاه آموزشیآشنایی بانظریه های خانواده درمانی

كارگاه آموزشيقرآن ومهارتهاي زندگي

كارگاه آموزشيخودآگاهي ونقش آن درسلامت روان،

كارگاه آموزشي خلاقيت وتصميم گيري،مركزمشاوره دانشگاه تهران

كارگاه آموزشيتحليل رفتارمتفابل،

کارگاهآموزشیمهندسی ارزش؛مرکزمشاوره دانشگاه تهران

کارگاه آموزشیمثبت نگری در رواندرمانی. دانشگاه تهران.

کارگاه آموزشی تخصصی سکسولوژی بالینی و سکس تراپی، دکتر بهنام اوحدی، تهران

کارگاه آموزشینرم افزارSPSS. تهران

کارگاه آموزشی مهارت های زندگی، استانداری خراسان جنوبی

کارگاه آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد، دانشگاه بیرجند،

سوابق شغلی:                            

مشاورآمورش وپرورش

سوابق تدریس:

نام درس                                          نام دانشگاه/ موسسه/اداره                                 مقطع

روشها و فنون راهنمایی و مشاوره               دانشگاه بیرجند                                                         کارشناسی

راهنمایی شغلی و تحصیلی                           دانشگاه بیرجند                                                         کارشناسی

راهنمایی و مشاوره تحصیلی                         دانشگاه بیرجند                                                       کارشناسی

مشاوره خانواده                                          دانشگاه بیرجند                                                         کارشناسی

مبانی راهنمایی و مشاوره                           دانشگاه بیرجند                                                        کارشناسی

مقدمات مشاوره و راهنمایی                         دانشگاه بیرجند                                                         کارشناسی

 

انتشارات ومقالات:        

برگزیده ای از انتشارات فارسی:

آسوده، محمد حسین (1386) راهنمایی و مشاوره شغلی همراه با معرفی مشاغل، سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی.

آسوده، محمد حسین (1386) انجمن معتادان گمنام، سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی.

آسوده، محمد حسین (1386) معرفی انجمنNAهمایش پیشگیری ازآسیبهای مواد مخدرسال 86 استان خراسان

آسوده، محمد حسین؛ خلیلی، شیوا؛ لواسانی، مسعود؛و دانشپور، منیژه (1390) اعتقادات دینی و موفقیت زناشویی از دیدگاه زوجین خوشبخت ایرانی، نخستین کنگره بین المللی روانشناسی، دین و فرهنگ دانشگاه تهران (ارایه بصورت سخنرانی)

آسوده، محمد حسین؛ ابوعلی شبانی، محبوبه (1390) مشکلات سازگاری کودکان در خانواده های مبتلا به خشونت شدید مردان علیه زنان: آیا دیگر مسایل خانوادگی اهمیت دارد؟ اولین همایش دوسالانه آسیب های اجتماعی ایران، بیرجند

آسوده، محمد حسین؛ زارع پور، مریم (1390) رابطه خشونت خانوادگی علیه زنان با سلامت روانی فرزندان،اولین همایش دوسالانه آسیب های اجتماعی ایران، بیرجند

آسوده، محمد حسین (1389) علل اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر در بین جوانان پسر شهرستان بیرجند، همایش استانی پیشگیری از اعتیاد استان خراسان جنوبی، دانشگاه بیرجند.(ارایه بصورت سخنرانی)

آسوده، محمد حسین (1389) بررسی رابطه نماز و جهت گیری مذهبی با فرسودگی شغلی، دومین همایش سراسری علمی پژوهشی نماز در آیینه فرهنگ و هنر (مقاله برتر همایش و دیپلم افتخار)(ارایه بصورت سخنرانی)

آسوده محمد حسين (1390)روشي نو براي تدريس در مقطع ابتدايي، مقاله برگزيده اداره كل استان خراسان جنوبي 1390

آسوده، محمد حسين (1390) يادگيري مشاركتي دانش آموز محور (بومي شده در منطقه شوسف استان خراسان جنوبي) مقاله اول دومين جشنواره الگوهاي نوين تربيتي همدان

آسوده، محمد حسین (1390) اثر بخشی الگوی مشارکتی دانش آموز محور در مدارس کیفی توصیفی، کارگاه هم اندیشی و بسط تجربیات شرکت کنندگان در فراخوان ارزشیابی کیفی توصیفی و اختتامیه فراخوان مقالات برگزیده، فردوس (ارایه بصورت سخنرانی)

زارع پور، مریم؛ آسوده، محمد حسین (1390) سلامت روان زوجین: نقش ابعاد صمیمیت زناشویی و الگوهای ارتباطی، دومین همایش ملی روانشناسی- روانشناسی خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

آسوده، محمد حسین، زارع پور، مریم (1390) مشکلات سلامت روان کودکان در خانواده های مبتلا به خشونت مردان علیه زنان، اولین کنگره روانشناسی اجتماعی ایران، تهران

آسوده، محمد حسین (1390) اثر بخشی یادگیری فعال و مبتنی بر همیاری بر پیشرفت تحصیلی کودکان. گنجنامه مجموعه تجارب تربیتی، 96- 106

آسود، محمد حسین (1392) بررسی جنبه های مختلف سبک زندگی خانواده و خودمتمایز سازی در افراد سیگاری و غیر سیگاری، سومین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

لاتین:

 

Asoodeh M. H, Khalili Sh, Daneshpour M., & Lavasani. (2010). Factors of Successful Marriage: Account from self-described happy couples, WCPCG. P-105

Asoodeh M. H, Khalili Sh, Daneshpour M., & Lavasani. (2010). Factors of Successful Marriage: Account from self-described happy couples, Journal of Proceida Social and Behavioral Sciences, 5, 2042 – 2046

Daneshpour, M., Asoodeh M. H., Khalili S., Lavasani, M., & Dadras I. (2011). Self-Described Happy Couples and Factors of Successful Marriage in Iran. Journal of Systemic Therapies, 30(2), 43-64.

Asoodeh M. H., Daneshpour, M., Khalili S., Lavasani, M., & Dadras, I. (2011) Iranian successful family functioning: communication.,Procedia – Social and Behavioral Sciences 30, 367 – 371

Daneshpour M., Asoodeh, M. H., & Dadras, I. (2011). Factors of Successful Marriage among Happy Couples: a cross cultural study. 19thInternational Family Therapy Association World family therapy Congress in April, 2011, USA, p 96

Dadras I., Daneshpour, M., & Asoodeh M. (2011). Self-Described Happy Couples and Factors of Successful Marriage in Iran. Family and the shifting economy, November 16-19 Florida

Zarepour, M., Khalili, S., Asoodeh, M. H (2011). Relationship between dimension of marital intimacy and communication patterns with mental health in couple., 2nd World conference on psychology, counseling and guidance, Antalya-turkey.

Asoodeh M. H., Daneshpour, M., Khalili S., Lavasani, M., & Dadras, I. (2011) Iranian successful family functioning: communication., 2nd World conference on psychology, counseling and guidance, Antalya-turkey.

Asoodeh, M. H., Zarepour, M. (2012). The impact of student- centered collaborative pattern on academic achievement and social skills child, 4th world conference on educational sciences, Barcelona, Spain.

Ghorbani, S. A., Sanai Zaker, B., Asoodeh, M. H., Zarepour, M. (2012). The effectiveness of couple therapy based on Ellis’s rational emotive approach on the reduction of early maladaptive schemas. 3rd World conference on psychology, counseling and guidance, Izmir-turkey.

Asoodeh, M. H., Asoodeh, M. B., Zarepour, M. (2012). The impact of student- centered learning on academic achievement and social skills. Journal of Procedia – Social and Behavioral Sciences. 46, 560-564

 

جوایزونشانها:                         (برگزیده ای ازجوایز)

لوح تقدیر از وزیر آموزش و پرورش، معلم نمونه، 1391

لوح تقدير از استاندار محترم استان خراسان جنوبي، پژوهشگر برگزيده استان، سال 1390

لوح تقدیر از رئیس پژوهشگاه مطالعات و رئیس ستاد هفته پژوهش، معلم پژوهنده برتر استان خراسان جنوبی 1390

دیپلم افتخار از دومین همایش سراسری علمی پژوهشی نماز در آیینه فرهنگ و هنر

رتبه اول استانی جشنواره روشهای نوین تربیتی، استان خراسان جنوبی

رتبه اول کشوری جشنواره روشهای نوین تربیتی، همدان

 

 

فعالیتها                                (برگزیده ای ازفعالیتهای تخصصی)

ترجمه وفرهنگ سازیمقیاس زوجی اینریچ(فرم کوتاه 35 سوالی) زیرنظردکتردیویدالسون 1388

ترجمه و فرهنگ سازی مقیاس خودمتمایز سازی(فرم کوتاه 20 سوالی) با همکاری دانشگاه میسوری آمریکا، 1392

برگزاری کارگاه تعادل بین کاروزندگی،

داور روانشناسی جشنواره الگوهای برتر تدریس مقطع متوسطه دروس حسابان، فیزیک و تاریخ

برگزاری کارگاه مهارت های ارتباطی زناشویی و شیوه های فرزند پروری،

برگزاری کارگاه روابط زناشویی ،

برگزاری کارگاه آسیب های اجتماعی،

برگزاری کارگاه خلاقیت و استعدادیابی،

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی،

برگزاری کارگاه آموزشی اقدام پژوهی

برگزاری کارگاه پیشگیری از اضطراب و استرس،

داوری مقالات سومین جشنواره نوجوان سالم،

 

علایق پژوهشی:

روابط خانواده، خشونت خانگی، خیانت در روابط زناشویی، خانواده و فرهنگ، خانواده و معنویت، خود متمایز سازی، دلبستگی، فرزند پروری، سوء مصرف مواد مخدر،

علایق نظری:

نظام های خانواده درمانی بوئن، راهبردی، ساختاری، تجربه گرا و راه حل محور، درمان فردی، درمان وجودی، درمان شناختی رفتاری و گشتالت

 

علاقهمندیهای متفرقه               (برگزیده ای ازعلاقه مندیها)

مربی درجه سه پرورش اندام ازفدراسیون بدنسازی وپرورش اندام جمهوری اسلامی ایران

آشنایی بانرم افزارSPSS

آشنایی بانرم افزارفتوشاپ

آشنایی با مجموعه آفیس

آشنایی با طراحی صفحات وب

 

طرح هاي پژوهشي کشوری خاتمه يافته:

طرح نخستين همايش ملي مشاوره و دين؛ دانشگاه تهران 1388

8 cنظرات

 • فرزانه تمرچی

  با سلام خدمت جناب آقای دکتر آسوده، به روز رسانی سایت را تبریک عرض مینمایم. خسته نباشید . مطالب ارزنده‌ای را در سایت ارایه فرموده و کتابهای مفیدی را نیز معرفی نموده‌اید انشااللله که دوستان، دانشجویان و همکاران محترم استفاده نمایند. موفق باشید.

 • مصطفی حسین حمید

  با تقدیر و تشکر از زحمات جنابعالی جهت ترویج و بهتر کردن زندگی زناشویی واقعا مطالب بسیار مفیدی گذاشتید ممنون و سپاسگذارم امیدوارم در تمام مراحل زندگی موفق باشید

 • سلام
  می توونید این ” ترجمه و فرهنگ سازی مقیاس خودمتمایز سازی(فرم کوتاه 20 سوالی) با همکاری دانشگاه میسوری آمریکا، 1392″ به ایمیل من بفرستید
  لازمش دارم

  • محمد حسین آسوده

   سلام
   اگر در مطالب همین سایت جستجو کنید نسخه 20 سوالی رو خواهید یافت
   با عنوان استقلال علطفی

 • با عرض سلام
  امكانش هست ادرس ايميلتون رو بدين ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *